EĞLENEREK ÖGRETİYOR, YARATICILIĞI GELİŞTİRİLİYOR, GÖRME ENGELLİ ÇOCUKLARA IŞIK OLUYOR BRAILLE LEGOLARI

 Görme engelli bir çocuğun toplumsal entegrasyonunu sağlamak ebeveynleri için çok zordur. Bu çocukların da oynayarak öğrenmeye ihtiyacı var. Tam da bu yüzden Braille Legoları, görme engelli çocukların eğlenirken öğrenmesine katkı sağlayan ...